Základní umělecká škola Ždánice

DOKUMENTY

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vnitřní směrnice při řešení stížností zákonných zástupců žáků ZUŠ Ždánice


Řešení nejasností a problémů vzniklých z výuky na Základní umělecké škole Ždánice
Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost po dohodě s třídním učitelem navštívit vyučovací hodinu jejich dítěte a seznámit se s názorem, postupem a metodikou vyučujícího učitele.
Pokud nedojde ke shodě a situace přejde ve stížnost, je nutné dodržet níže uvedený postup.

 

Stížnost řeší předseda předmětové komise nebo oboru podle níže uvedené pedagogické odbornosti:
p.uč. V. Trumpeš – ve výuce hry na klavír
p.uč. V. Začal – ve výuce hry na housle a kytaru
p.uč. R. Horehleďová – ve výuce zpěvu a dechových nástrojů
p.uč. A. Horáková – ve výuce výtvarného oboru


Stížnost může být podána písemně přes kancelář školy nebo osobně u uvedených předsedů komisí. Podání a jednání stížností nesmí narušovat vyučování, proto navržení termínu a čas jednání proběhne mimo výuku učitele. Nebude-li zákonný zástupce spokojen s řešením stížnosti, podává odvolání.

Odvolání podá zákonný zástupce
písemně přes kancelář školy
osobně v ředitelně – po, út, čt, pá v době od 13.00 do 16.00 hod.
na základě předem telefonicky domluveného termínu


Odvolání stížností bude řešit ředitelství školy vždy neodkladně.