Základní umělecká škola Ždánice

 

 

Základní umělecká škola Ždánice , příspěvková organizace U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice,
Tel.: 518633301, e-mail: zus.zdanice@wo.cz

 


 

 

Upoutávka - přijímací zkoušky 2022 -2023

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023

 

L E T N Í K O N C E R T - čtvrtek 23. června 2022 v 18 hodin v sále KD
 

 


 

o škole

 

Umělecké školství v minulosti města Ždánic má kořeny již v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla v prostorách zdejší základní školy a později v zámecké vile zřízena pobočka kyjovské lidové školy umění. V červenci 1993 byla založena základní umělecká škola jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem se stalo město Ždánice. První žáci začali zrekonstruovanou budovu navštěvovat v říjnu 1993. Ve škole pracují dva umělecké obory: hudební a výtvarný.

Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané děti. Rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru profesionálně.

Možná Vám Vaše rozhodování o tom, co by Vaše dítě mělo dělat ve svém volném čase, znesnadňuje pestrá nabídka nejrůznějších zájmových kroužků a sdružení, mezi nimiž je opravdu těžké si vybrat. Možná si dokonce kladete otázku, proč vůbec chodit do ZUŠ, když jinde nabízejí něco podobného za menší peníze?

 

 

 

 

 

 

Co hovoří pro ZUŠ?

 

Kvalita výuky

Základní umělecké školy jsou státní, z čehož plyne, že máme povinnost garantovat vysokou kvalitu výuky dodržováním učebních osnov (na rozdíl od rozličných kroužků, v nichž se může učit cokoliv).

 

Odborné vzdělání

Naši pedagogové musí splňovat nemalé nároky na odbornou způsobilost a mnozí z nich si vzdělání ve svém oboru dále rozšiřují (na rozdíl od zájmových kroužků, které mohou vést i lidé bez patřičného vzdělání).

 

Vybavenost školy

Za dobu své existence dosáhlo vybavení naší školy v mnoha ohledech vysokých kvalit, vlastníme i dostatek menších hudebních nástrojů na zapůjčení domů zdarma, výtvarníci mají k dispozici keramickou pec atd.

 

Výše školného

Školné činí v průměru 1000 Kč za pololetí, což v přepočtu znamená zhruba 28 Kč za vyučovací hodinu a to je – vzhledem k zmíněným přednostem – cena více jak přijatelná.

 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout a záleží jen na Vás, jaký obor si zvolíte!