Základní umělecká škola Ždánice

obory

 

 

 

 

Děti od 5 do 7 let

Přípravná hudební výchova

 

I. stupeň – děti od 7 do 13 let

Klavír

Sólový zpěv

Housle

Zobcová flétna

Příčná flétna

Klarinet

Kytara

Hudební nauka, která je povinná pro všechny žáky

 

 

II. stupeň – děti od 14 let

 

 

 

Přípravná výtvarná výchova – děti od 5 do 7 let

Výuka I.stupně – děti od 7 do 13 let

Výuka II.stupně – děti od 14 let

 

Ve výtvarném oboru se vyučuje:

Malba

Kresba

Keramika

 


 

 

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky

Všichni žáci školy mohou v rámci školného navštěvovat pěvecký sbor