U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice +420 518 633 301 +420 727 847 627

Cimbál

Cimbál patří mezi nejstarší hudební nástroje. Pochází patrně z oblasti Přední Asie, zemí perských a asyrských králů, kde lze jeho vyobrazení častokrát nacházet na různých historických reliéfech. Tehdejší podoba nástroje se poněkud lišila tvarem i konstrukcí od cimbálů, jak je známe a užíváme v současnosti. Dnešní moderní cimbál je plnohodnotným velkým koncertním nástrojem opatřeným čtyřmi nohami, pedalizačním systémem pro potřebné korekce dynamiky i délky tónů. Mívá  rozsah 4 a půl oktávy, od C až po a3. Hra na tento krásný, vpravdě královský, nástroj se znovu těší zájmu posluchačů i muzikantů a v posledních dvaceti letech rostou počty nových cimbalistů a hlavně též cimbalistek z řad mládeže. Na renesanci cimbálové hudby, která svými možnostmi přesahuje rozsah folklorního prostředí a rozvíjí se jak do žánrů klasické vážné, tak i moderní kompozice, mají nezpochybnitelnou zásluhu ZUŠ se svými odbornými pedagogy. Ti podchycující zájem mezi mládeží a připravují kvalifikované frekventanty pro další studium na konzervatořích pod vedením dalších skvělých pedagogů.

Aktuality


Vánoční koncert

Adventní koncert učitelů a hostů

Prosincové koncerty

Vyhlašujeme termín přijímacích zkoušek!

Pozvánka na Absolventský koncert

(Ždánice, 20.4.2023)

Pozvánka na Koncert učitelů

(Ždánice, 4.4.2023)

Pozvánka na Adventní koncert

(Ždánice, 4.12.2022)

Pozvánka na Adventní koncert 

(Dambořice, 4.12.2022)

Pozvánka na Vánoční koncert 

(Ždánice, 21.12.2022)Rychlý kontakt


Ředitelství ZUŠ Ždánice

adresa: U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice

telefon: 518 633 301

mobil: 727 847 627

e-mail: zuszdanice@zuszdanice.cz