U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice +420 518 633 301 +420 727 847 627

O naší škole

Kořeny uměleckého školství sahají v historii města Ždánic až do sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo v prostorách zdejší základní školy a později v zámecké vile zřízeno detašované pracoviště kyjovské lidové školy umění, jež prostřednictvím svých pedagogů vychovala v našem regionu mnoho hudebníků. 

Po demokratických změnách, které proběhly v naší republice na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, nastaly v oblasti školství a školské politiky příznivé legislativní podmínky pro zakládání nových škol. Iniciativy se tedy chopili tehdejší představitelé našeho města a podnikli první kroky směřující k založení umělecké školy ve Ždánicích.

Základní umělecká škola ve Ždánicích byla slavnostně otevřena v červenci roku 1993 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem se stalo Město Ždánice. První žáci začali zrekonstruovanou historickou budovu č. p. 291 v ulici U Hřbitova navštěvovat v září roku 1993. Dnes má zuška za sebou téměř 30 let úspěšné činnosti. Všem zájemcům nabízí dva studijní obory – hudební a výtvarný. Kapacita školy je 161 žáků, což plně dostačuje potřebám ždánického regionu. Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané děti, rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, i když nemá v úmyslu se mu v budoucnu věnovat profesionálně.

Naše základní umělecká škola je tedy školou poměrně mladou a současně i malou. Tuto skutečnost však nevnímáme jako handicap, nýbrž jako pozitivum. Nemáme sice ekonomické možnosti velkých škol, ale zato u nás panuje ve skromnějších podmínkách domácká, přátelská atmosféra a všichni se navzájem velmi dobře známe. Na těchto atributech se snažíme již více než čtvrtstoletí stavět a naše práce se nám daří. V konkurenci 9 základních uměleckých škol našeho hodonínského okresu se určitě neztrácíme a můžeme se pochlubit za dobu naší existence celou řadou úspěchů jak v okresním, krajském, tak v celorepublikovém měřítku. 

Náš pedagogický kolektiv čítá 10 učitelů a již na počátku jsme se shodli jako tým, že naše škola půjde cestou souborové hry a na souborech také do současnosti stavíme. K dnešnímu dni máme ve škole tři flétnové soubory, klarinetový, kytarový a houslový soubor, cimbálovou muziku a pěvecký sbor. Naším krédem je umožnit všem žákům aktivně působit ve školních souborech, podporovat tím jejich kolektivního ducha a umožnit jim též co nejčastěji prezentovat své výkony na veřejnosti, k čemuž máme v našem městě a okolí dobré podmínky. Zajímavým poznatkem je skutečnost, že přibližně polovinu našich žáků tvoří děvčata a chlapci z 15 dalších obcí, což je další důkaz o tom, že škola má dobrý zvuk i v okolí Ždánic. Dojíždějícím žákům jsme se snažili vyjít vstříc tím, že jsme v roce 2007 iniciovali vznik odloučeného pracoviště naší školy v Základní a mateřské škole v Žarošicích. Obdobný krok jsme učinili i v roce 2018, kdy vznikla pobočka naší školy v Dambořicích. V současnosti má  tedy naše škola dvě detašovaná pracoviště.

V posledních letech prošla škola velkými stavebními úpravami, které představovaly v první etapě výměnu střešní konstrukce a krytiny a ve druhé fázi výměnu otvorových prvků, novou fasádu s částečným zateplením. Opravy završila rekonstrukce topného systému vybudováním ústředního vytápění s moderním kondenzačním kotlem. Celkové investiční výdaje na revitalizaci školy stály zřizovatele, tj. Město Ždánice, více než 3 miliony korun.