U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice +420 518 633 301 +420 727 847 627

O naší škole

Kořeny uměleckého školství sahají v historii města Ždánic až do sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo v prostorách zdejší základní školy a později v zámecké vile zřízeno detašované pracoviště kyjovské lidové školy umění, jež prostřednictvím svých pedagogů vychovala v našem regionu mnoho hudebníků. 

Po demokratických změnách, které proběhly v naší republice na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, nastaly v oblasti školství a školské politiky příznivé legislativní podmínky pro zakládání nových škol. Iniciativy se tedy chopili tehdejší představitelé našeho města a podnikli první kroky směřující k založení umělecké školy ve Ždánicích.

Základní umělecká škola ve Ždánicích byla slavnostně otevřena v červenci roku 1993 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem se stalo Město Ždánice. První žáci začali zrekonstruovanou historickou budovu č. p. 291 v ulici U Hřbitova navštěvovat v září roku 1993. Dnes má zuška za sebou téměř 30 let úspěšné činnosti. Všem zájemcům nabízí dva studijní obory – hudební a výtvarný. Kapacita školy je 161 žáků, což plně dostačuje potřebám ždánického regionu. Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané děti, rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, i když nemá v úmyslu se mu v budoucnu věnovat profesionálně.

Naše základní umělecká škola je tedy školou poměrně mladou a současně i malou. Tuto skutečnost však nevnímáme jako handicap, nýbrž jako pozitivum. Nemáme sice ekonomické možnosti velkých škol, ale zato u nás panuje ve skromnějších podmínkách domácká, přátelská atmosféra a všichni se navzájem velmi dobře známe. Na těchto atributech se snažíme již více než čtvrtstoletí stavět a naše práce se nám daří. V konkurenci 9 základních uměleckých škol našeho hodonínského okresu se určitě neztrácíme a můžeme se pochlubit za dobu naší existence celou řadou úspěchů jak v okresním, krajském, tak v celorepublikovém měřítku. 

Náš pedagogický kolektiv čítá 10 učitelů a již na počátku jsme se shodli jako tým, že naše škola půjde cestou souborové hry a na souborech také do současnosti stavíme. K dnešnímu dni máme ve škole tři flétnové soubory, klarinetový, kytarový a houslový soubor, cimbálovou muziku a pěvecký sbor. Naším krédem je umožnit všem žákům aktivně působit ve školních souborech, podporovat tím jejich kolektivního ducha a umožnit jim též co nejčastěji prezentovat své výkony na veřejnosti, k čemuž máme v našem městě a okolí dobré podmínky. Zajímavým poznatkem je skutečnost, že přibližně polovinu našich žáků tvoří děvčata a chlapci z 15 dalších obcí, což je další důkaz o tom, že škola má dobrý zvuk i v okolí Ždánic. Dojíždějícím žákům jsme se snažili vyjít vstříc tím, že jsme v roce 2007 iniciovali vznik odloučeného pracoviště naší školy v Základní a mateřské škole v Žarošicích. Obdobný krok jsme učinili i v roce 2018, kdy vznikla pobočka naší školy v Dambořicích. V současnosti má  tedy naše škola dvě detašovaná pracoviště.

V posledních letech prošla škola velkými stavebními úpravami, které představovaly v první etapě výměnu střešní konstrukce a krytiny a ve druhé fázi výměnu otvorových prvků, novou fasádu s částečným zateplením. Opravy završila rekonstrukce topného systému vybudováním ústředního vytápění s moderním kondenzačním kotlem. Celkové investiční výdaje na revitalizaci školy stály zřizovatele, tj. Město Ždánice, více než 3 miliony korun.

Aktuality


Vánoční koncert

Adventní koncert učitelů a hostů

Prosincové koncerty

Vyhlašujeme termín přijímacích zkoušek!

Pozvánka na Absolventský koncert

(Ždánice, 20.4.2023)

Pozvánka na Koncert učitelů

(Ždánice, 4.4.2023)

Pozvánka na Adventní koncert

(Ždánice, 4.12.2022)

Pozvánka na Adventní koncert 

(Dambořice, 4.12.2022)

Pozvánka na Vánoční koncert 

(Ždánice, 21.12.2022)Rychlý kontakt


Ředitelství ZUŠ Ždánice

adresa: U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice

telefon: 518 633 301

mobil: 727 847 627

e-mail: zuszdanice@zuszdanice.cz