U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice +420 518 633 301 +420 727 847 627

Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled do roku 2026

Projekt: Nový cimbál pro ZUŠ Ždánice

Projekt MŠMT a EU: Škola hrou

Návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024

Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 a rozpočtový výhled do roku 2025

Organizace školního roku 2023 /2024

ŠKOLNÉ - podmínky studia 2023

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ ŽDÁNICE

Informace a přístup k osobním údajům

Přihláška do základní umělecké školy si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kritéria přijímacího řízení

Odhláška ze ZUŠ  (formát DOCX)

Školní vzdělávací program (formát DOCX)

ŠVP DODATEK č.1 klarinet

ŠVP DODATEK č. 2 cimbál

ŠVP DODATEK č. 3 a č. 4 saxofon, kontrabas

 

Školská legislativa

 

Řešení stížností

Vnitřní směrnice při řešení stížností zákonných zástupců žáků ZUŠ Ždánice

Řešení nejasností a problémů vzniklých z výuky na Základní umělecké škole Ždánice
Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost po dohodě s třídním učitelem navštívit vyučovací hodinu jejich dítěte a seznámit se s názorem, postupem a metodikou vyučujícího učitele.
Pokud nedojde ke shodě a situace přejde ve stížnost, je nutné dodržet níže uvedený postup.

Stížnost řeší předseda předmětové komise nebo oboru podle níže uvedené pedagogické odbornosti:

 

  • p.uč. V. Trumpeš – ve výuce hry na klavír
  • p.uč. V. Začal – ve výuce hry na housle a kytaru
  • p.uč. R. Horehleďová – ve výuce zpěvu a dechových nástrojů
  • p.uč. A. Horáková – ve výuce výtvarného oboru


Stížnost může být podána písemně přes kancelář školy nebo osobně u uvedených předsedů komisí. Podání a jednání stížností nesmí narušovat vyučování, proto navržení termínu a čas jednání proběhne mimo výuku učitele. Nebude-li zákonný zástupce spokojen s řešením stížnosti, podává odvolání.

Odvolání podá zákonný zástupce

  • písemně přes kancelář školy
  • osobně v ředitelně – po, út, čt, pá v době od 13.00 do 16.00 hod.
  • na základě předem telefonicky domluveného termínu


Odvolání stížností bude řešit ředitelství školy vždy neodkladně.